ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΛΑΜΙΑ 2231020008 6937045241
SUBTOTAL :
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Short Description:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ο δείκτης φορτίου βρίσκεται στο πλάι του ελαστικού. Αντιστοιχεί στο μέγιστο φορτίο που μπορεί να αντέξει το ελαστικό.
Μπορείτε να συγκρίνετε το δείκτη φορτίου με τον παρακάτω πίνακα για να πληροφορηθείτε για το μέγιστο φορτίο σε kg που μπορεί να αντέξει το ελαστικό.
Το φορτίο του ελαστικού πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο μισό του βάρους που μπορεί να αντέξει ο άξονάς σας.


δείκτης φορτίου

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ο δείκτης ταχύτητας είναι ένα γράμμα στο πλάι του ελαστικού σας που αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα στην οποία μπορεί να κυλάει το ελαστικό.
Βρείτε το γράμμα που αντιστοιχεί στο δείκτη ταχύτητας στο πλάι του ελαστικού σας και ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να πληροφορηθείτε ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα την οποία μπορεί να αντέξει το ελαστικό σας.
δείκτης ταχύτητας

Προσοχή !
Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετήσετε ένα ελαστικό με μικρότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνο της αρχικής τοποθέτησης του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε, ωστόσο, χωρίς καμία ανησυχία, να τοποθετήσετε ένα ελαστικό με μεγαλύτερο δείκτη ταχύτητας.
Μπορώ να τοποθετήσω ένα ελαστικό με δείκτη ταχύτητας μικρότερο από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μου;
Απαγορεύεται από το νόμο η τοποθέτηση ελαστικού με δείκτη ταχύτητας μικρότερο από εκείνον του ελαστικού αρχικής τοποθέτησης του κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει και για το δείκτη φορτίου.
Η ιδιαίτερη περίπτωση των ελαστικών χιονιού
Μπορείτε να τοποθετήσετε ελαστικά χιονιού με δείκτη ταχύτητας μικρότερο κατά ένα γράμμα σε σχέση με τα θερινά ελαστικά σας. Για παράδειγμα, αν το αυτοκίνητό σας κυλάει το καλοκαίρι με δείκτη V, επιτρέπεται να κυλάει με ελαστικά χιονιού με δείκτη H.
Τι είναι ένα ελαστικό ZR ;
Το ZR δηλώνει ότι το ελαστικό μπορεί να αντέξει σε ταχύτητα που υπερβαίνει τα 240 km/h. Περιλαμβάνει τις κατηγορίες W και Y. Πρόκειται για ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Στο πλάι των ελαστικών σας, αυτό μπορεί να δηλώνεται μόνο με την ένδειξη Z.